Infolinia (czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00): +48 796 477 417

Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD ZAWARTEJ UMOWY

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827)

Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odebrania przesyłki, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Od umowy można odstąpić wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą lub e-mailem na adres kontakt@pureventfilters.eu Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru, jeżeli korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku:
- gdy przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- gdy przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- gdy przedmiotem umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Razem ze zwracanym towarem Klient zobowiązany jest odesłać fakturę, jak również dołączyć informację o sposobie zwrotu pieniędzy (np. przelew na konto, przekaz pocztowy, wymiana towaru na inny).

Klient odsyła zwracany towar na własny koszt. Nie przyjmujemy przesyłek ”za pobraniem”. Prosimy o zwrot towaru na adres: MAGAZYN Sawek Sp. z o.o., Huta Komorowska 128, 36-110 Majdan Królewski.
Koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi konsument, chyba że przedsiębiorca zgodził się go ponieść lub przed zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o tej konieczności.

Należy przy tym pamiętać, że konsumentowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Uwaga – nie należy tu uwzględniać odbioru osobistego (0 zł), gdyż nie jest to sposób dostarczenia towaru.

(podstawa prawna: art. 32 ust 1, 33, 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta)

 

REKLAMACJE I GWARANCJE

Wszystkie towary zakupione w Sklepie Internetowym feeltry.pl są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta na równi z innymi formami sprzedaży.

Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.

W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki.

Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę.

Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, prosimy o natychmiastowy kontakt ze sklepem kontakt@pureventfilters.eu. Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki.

Reklamowany towar przesłany do nas nie może być używany oraz powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu lub dowód dostawy towaru.

Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru do siedziby firmy.